Legis - Soft legislativ

 

Am uitat parola | Vreau cont

Testeaza gratuit
<< Martie 2021 >>
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Alegeti ziua din calendar pentru a vedea intrarea in vigoare sau abrogarea actelor normative pe zile

Monitor Oficial 1003 / 2017

Adaugat in 18/12/2017.

Hotărâre 900/2017, Guvernul României
privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național "Amenajarea Hidroenergetică Răstolița"

Hotărâre 899/2017, Guvernul României
privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională

Ordonanță de urgență 97/2017, Guvernul României
privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea și finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

Hotărâre 136/2017, Senatul României
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 în ceea ce privește normele aplicabile reintroducerii temporare a controalelor la frontierele interne - COM (2017) 571 final

Hotărâre 135/2017, Senatul României
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește armonizarea și simplificarea anumitor norme din sistemul taxei pe valoarea adăugată și introducerea sistemului definitiv de impozitare a comerțului dintre statele membre - COM (2017) 569 final

Hotărâre 134/2017, Senatul României
referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește persoana impozabilă atestată - COM (2017) 567 final

Hotărâre 133/2017, Senatul României
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce privește modificările resurselor pentru coeziunea economică, socială și teritorială și a resurselor pentru obiectivul de investiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană - COM (2017) 565 final

Hotărâre 132/2017, Senatul României
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului UE nr. 1.092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic - COM (2017) 538 final

Hotărâre 131/2017, Senatul României
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un cadru pentru fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană - COM (2017) 495 final

Hotărâre 130/2017, Senatul României
referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ENISA, "Agenția UE pentru securitate cibernetică", de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 526/2013 și privind certificarea de securitate cibernetică pentru tehnologia informației și comunicațiilor ("Actul privind securitatea cibernetică") - COM (2017) 477 final

Hotărâre 129/2017, Senatul României
referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu - Reziliență, prevenire și apărare: construirea unei securități cibernetice puternice pentru UE - JOIN (2017) 450 final

Hotărâre 128/2017, Senatul României
referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Consolidarea capacităților de inovare în regiunile Europei: strategii pentru o creștere stabilă, durabilă și favorabilă incluziunii - COM (2017) 376 final


lista toate

repertoar legislativ

Acte normative importante

  1. Codul Fiscal (Actualizat IAN 2017)
  2. Norme Cod Fiscal (Actualizat IAN 2017)
  3. Legea Pensiilor 263/2010 (Actualizata 01.IAN.2017)
  4. Click aici pentru alte acte...

Modele contracte

  1. Contract de comodat
  2. Contract de concesiune
  3. Click aici pentru alte modele...

Acte necesare pentru:

  1. Obtinerea permisului auto
  2. Obtinere autorizatie de mediu
  3. Click aici pentru alte autorizatii...